Vraag 6: Motorische schrijfproblemen

De juf heeft aangegeven dat mijn kind naar de kinderfysiotherapeut moet voor zijn schrijven. Wat doen jullie daarmee?

De schrijfbeweging is een complexe vorm van beweging van de vingers. Het kan zijn dat de aansturing van deze complexe beweging (nog) niet optimaal verloopt. Dan kunnen we daar door middel van oefentherapie verbetering in aanbrengen.

Echter, schrijven is heel veel meer dan alleen de aansturing van de vingers. Daarom doen we altijd grondig onderzoek of het daadwerkelijk een motorisch schrijfprobleem is of dat de oorzaak van het probleem ergens anders ligt. Een aanmelding voor een schrijfprobleem start dan ook altijd met een intake, waarin we uitvragen wat het probleem is, wanneer het optreedt en waar dit probleem dan speelt.

Vervolgens proberen we de uitgevraagde informatie te objectiveren. Hiervoor gebruiken we testen zoals de ‘Systematische Opsporing Schrijfproblemen 2’ (SOS 2) of de ‘Beoordeling Handschriften van Kinderen’ (BHK) waar gevraagd wordt om een stuk tekst na te schrijven. Dit handschrift beoordelen wij op kwaliteit en op tempo. Als blijkt dat een kind daadwerkelijk buiten de norm valt (ZIE HIER OOK HET STUK OVER NORMWAARDEN) spreken we van een schrijfprobleem. Echter, het schrijfprobleem kan dan nog altijd een andere oorzaak hebben dan de motoriek. Daarom bekijken we in welk profiel het schrijfprobleem valt:

Profiel A Motorische problemen

Profiel B Cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijvoorbeeld moeite met taal/spelling en/of concentratieproblemen)

Profiel C Didactische problemen (bijvoorbeeld te weinig leerervaring)

Profiel D Een combinatie van motorische en cognitieve en/ of gedragsmatige problemen

Profiel E Er zijn schrijfproblemen, maar met onderliggende pathologie (ziektebeeld)

Als blijkt dat het geen motorisch schrijfprobleem is verwijzen we door naar een andere discipline (orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher en klassenleerkracht). Als het wel een (gecombineerd) motorisch schrijfprobleem is gaan we aan de slag. Eventueel in samenwerking met een andere discipline.

Zo’n behandeling kán er als volgt uit zien:

1x per week zien wij uw kind. We oefenen op de gestelde taakeisen, passend bij de leeftijd en motorische ontwikkeling van uw kind. Daarna krijgen jullie opdrachten mee voor thuis.

Deze opdrachten variëren tussen werkbladen waarin weggetjes gevolgd moeten worden om de juiste spieren te leren inzetten, lettersporen worden ingeslepen, druk op het papier wordt afstemd, uithoudingsvermogen van de schrijfspieren kunnen geoefend. Er is heel veel mogelijk, dit wordt natuurlijk afgestemd op het specifieke schrijfprobleem.

3x per week wordt er thuis geoefend. Dit hoeft niet lang te duren, maar een kwalitatief goede herhaling is wél heel belangrijk.

Tevens nemen we contact op met de juf van school. Dan kunnen we bespreken wat de (on-)mogelijkheden zijn binnen het schrijven, zodat er geen te hoge of te lage eisen gesteld worden aan een kind. Ook kunnen dan tips gegeven worden welke aanpassingen gedaan kunnen worden om het handschrift te verbeteren.

Natuurlijk is bovenstaande behandeloptie een van de velen. Er zijn heel veel variaties mogelijk. Een behandeling wordt altijd aangepast aan het kind en zijn omgeving. Wil jouw kind ook later z’n geschreven boodschappenlijstje kunnen lezen? Wij helpen graag!

Bron: Motorische schrijfproblemen bij kinderen, NVFK, 2011.