DTF/verwijzing + vergoeding

Direct Toegankelijke Fysiotherapie (DTF)
Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van hun kind dan kunt u zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen (zonder verwijzing van een arts) om advies in te winnen. Dit heet DTF (Direct Toegankelijk Fysiotherapie).
De kinderfysiotherapeut doet eerst een screening om te beoordelen of u op het juiste adres bent. Zo niet dat kan het zijn dat u eerst wordt doorgestuurd naar de huisarts.

Verwijzing
Ook kan u eerst naar de arts (huisarts, CB-arts, kinderarts) gaan met de vraag of het verstandig is om de kinderfysiotherapeut in te schakelen. De arts kan dan een verwijzing schrijven voor: ‘kinderfysiotherapie’ of ‘kinderfysiotherapie aan huis’. Voor behandeling op school heeft de zorgverzekeraar een verwijzing door de huisarts of specialist verplicht gesteld. 

Vergoeding
De zorgverzekeraar vergoedt standaard de eerste negen of achttien behandelingen uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering heeft u mogelijk recht op een verdere vergoeding. Als de aandoening van uw kind chronisch is en uw kind wordt verwezen door een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars die een contract aanbieden een overeenkomst. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend.
Wij declareren digitaal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Tarieven voor NIET-gecontracteerde zorg

Toeslag uitbehandeling €16,00
Zitting Kinderfysiotherapie praktijk€44,50
Screening€16,00
Intake en onderzoek na screening€35,00
Instructie overleg ouders van de patiënt€45,00
Kinderfysiotherapeutisch rapport uitgebreid€55,00
Telefonisch consult €16,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek met verslaglegging €65,00
Niet nagekomen afspraak €45,00
Overlegtarief per uur €90,00