Indicaties (voor wie)

Uw kind kan gebaat zijn bij kinderfysiotherapie als de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf gaat en bewegen en spelen extra aandacht vraagt.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, afplatting schedel (plagiocephalie)
 • Huilbaby
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind; te vroeg geboren
 • plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Sensomotorische problemen
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinent