Kinderbekkenfysiotherapie

De kinderbekkenfysiotherapeut is een specialist in de kinderfysiotherapie in het gebied van de buik, het bekken, en de bekkenbodem bij kinderen. De kinderbekkenfysiotherapeut leert het kind en ouders alles op het gebied van plassen en poepen en leert kinderen op een speelse manier de bekkenbodem goed te gebruiken.

Voor wie?
De kinderbekkenfysiotherapeut kan hulp bieden aan kinderen met bijvoorbeeld de volgende problemen:
– Natte broeken overdag
– Bedplassen
– Broekpoepen
– Obstipatie (verstopping)
– Angst om te plassen of poepen/ altijd een luier om willen
– Heel vaak moeten plassen
– Je plas niet kunnen ophouden of juist je plas te lang ophouden
– Blaasontstekingen
– Buikpijn

Onderzoek
Na de aanmelding vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Er zal gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen en om een plas- en poepdagboek bij te houden. De kinderbekkenfysiotherapeut zal ook een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Er wordt onder andere gekeken naar de algehele motoriek, de rompbalans en (het gebruik van) de bekkenbodem.

Behandeling
De kinderbekkenfysiotherapeut stelt samen met ouders en het kind een behandelplan op. Soms wordt er bij ingewikkelde problemen ook een andere deskundige ingeschakeld, bijvoorbeeld een kinderarts.

De volgende zaken komen bij de behandeling aan bod
– Uitleg en informatie over het plassen en het poepen
– Leren aan en ontspannen van het lichaam en de bekkenbodem
– Het oefenen van goed toiletgedrag
– Advies over levensstijl: eten drinken en bewegen

Het is heel belangrijk dat het kind en de ouders gemotiveerd zijn om het probleem op te lossen. Dit vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen! Meestal wordt er binnen enkele maanden een goed resultaat bereikt. Uit onderzoek blijkt dat 68% van de kinderen helemaal van de klachten afkomt en bij 12% verminderen de klachten aanzienlijk! Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en de ernst van de (eventuele) medische problematiek, de duur van de plas- en poepklachten, de leeftijd en motivatie van het kind en de medewerking van de ouders.